Toiminta | Activities

Arkkitehtitoimisto Tapani Launis Oy puitteissa toimintaa seuraavilla osaamisalueilla vuodesta 1986:
-Arkkitehtuuri ja yhdyskuntasuunnittelu: Monipuolista suunnitteluosaamista, erityisesti tietokoneavusteisen suunnittelun, mallintamisen ja rakentamisen jä¤rjestelmähallintaa, BIM ja generatiivinen suunnittelu, virtuaali- ja augmented reality-metodit sekä skriptimallinnus
-Teollinen muotoilu: Rakennuksen interiöörin, kalusteiden ja muiden elementtien mallintamisen ja suunnittelun sekä teollisten prosessien hallintaa suunnitelmasta valmistukseen. Myös vaatetus ja tekstiilialan suunnittelu. Viimeisin osaamisalua on artktisen alueen laiva- ja offshore-suunnittelu.
-Digitaalinen mallinnus ja media: Digitaalisen mallinnuksen teoreettista ja käytännön hallintaa algoritmisesta suunnittelusta uutta teknologiaa hyödyntävään tuotantoon. Monipuolista animaatio- ja videotuotantoa.
-Koulutus ja tutkimus: Opetustoimintaa edelläkuvatuilla osa-alueilla alan instituuteissa.
-Tutkimus- ja kehittämistyötä, projektien valmistelua ja suorittamista vastaavissa instituutioissa (mm. VTT ja yliopistot). Projektien suorituksessa otetaan huomioon myös poikkitieteelliset eri tieteenalojen innovaatiot ja yhteiskunnalliset näkökohdat sekä luonnonolosuhteet.
-Muusta henkilökohtaisesta toiminnasta mainittakoon taiteellinen tuotanto, artikkelit, kirjallinen tuotanto (väitöskirja ”Tila, aika ja virtuaalisuus 2006 ym.) ja luennointi. Järjestötoiminta (Royal Society of Arts ja Suomen Rooman klubi) sekä harrastustoiminta (Budo-lajit, moottoripyöräily ja ilmailu)

Architectural office Tapani Launis Ltd Activities since 1986 in the following professional fields:
-Architecture and planning, broad design experience in building design and planning tasks, especially using computer aided modelling methods (generative and script modeling and project control (BIM etc).
- Industrial design. interiors, furniture and installations, as well as project control from design to fabrication. Textile and clothing concepts and recently arctic ship and offshore concepts
-Digital modeling and media studies, applying algorithmic modeling methodology and new technology into architectural tasks, accompanied with virtual technology
-R&D, teaching and research activity, in various fields of professional practice, especially taking new technology into account. also taking into account crossover scientific, social and environmental issues.
-Private activity in artistic creating, environmental art and installations, painting and sculpting. Recent artistic interests have been focused to environmental light and digital art production accompanied with ambient music as well as more ordinary AV digital video productions
-Numerous writings have accompanied before mentioned activities. Doctoral Dissertation ”Space, Time and the Virtual” was made to Tampere Technical University, 2006, also published as e-book.
-Activity in societies (Royal Society of Arts, Finnish Club of Rome etc.) aand hobbies( Budo martial arts, motor cycling and aviation)